EduWeek

Prelegenci

Nasi prelegenci

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

psycholog kliniczny dziecięcy

Marta Bogdanowicz

Upowszechniła wiedzę o dysleksji w Polsce . W 1990 roku założyła Polskie Towarzystwo Dysleksji, zrzeszone w European Dyslexia Association gdzie przez wiele lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej EDA. Wieloletnia dyrektorka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego ...

WIĘCEJ

prof. dr hab. Maria Pąchalska

światowej sławy uczona w dziedzinie neuronauk

Maria Pąchalska

Światowej sławy uczona w dziedzinie neuronauk, kierownik Katedry Neuropsychologii i Neurorehabilitacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (od 2011 r.), profesor i konsultant Center for Cognition and Communication w Nowym Jorku (od 2004 r.)...

WIĘCEJ

dr n. med. Grażyna Banaszek

neurolog dziecięcy

Grażyna Banaszek

Neurolog dziecięcy, tłumacz książek medycznych z j. niemieckiego na j. polski, terapeuta metody Vojty i certyfikowanym nauczyciel diagnostyki zaburzeń rozwoju u niemowląt wg koncepcji Vojty. Autorka książki pt. „Rozwój niemowląt, jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty”. Jeden z założycieli Fundacji „Promyk Słońca”...

WIĘCEJ

dr n. med. Elżbieta Binek

fizjoterapeuta dziecięcy

Elżbieta Binek

Doktor nauk medycznych Elżbieta Binek. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim. Od wielu lat specjalizuje się w fizjoterapii pediatrycznej...

WIĘCEJ

dr n. med. Bożena Dołyk

pediatra, neurolog dziecięcy

Bożena Dołyk

Specjalizacja  pierwszego  stopnia z pediatrii, od 22 lat specjalista neurologii dziecięcej. Doktorat na temat zaburzeń słuchu u noworodków i małych niemowląt pod kierownictwem prof. Jana Pellara, pioniera pediatrii społecznej - ukierunkowanej na dziecko wraz z jego środowiskiem rodzinnym i społecznym...

WIĘCEJ

dr n. med. Ewa Górna

specjalista fizjoterapii

Ewa Górna

Specjalista fizjoterapii, oligofrenopedagog, doktorantka Wydziału Wojskowo-lekarskiego UM w Łodzi, IPNFA – Advanced Instructor, Certyfikowany terapeuta koncepcji CLT oraz CST...

 

WIĘCEJ

dr n. kf. Dariusz Harmaciński

fizjoterapeuta, nauczyciel akademicki

Dariusz Harmaciński

Założyciel Instytutu Zdrowego Ciała. Specjalizuje się w terapii ruchem. Przez 11 lat pracował jako nauczyciel akademicki – wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu...

WIĘCEJ

dr n. med Ewa Kalecińska

lekarz stomatolog, specjalista protetyk, coach, osteopata

Ewa Kalecińska

W latach 1997- 2008  asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i w Zakładzie Zaburzeń Czynności Narządu Żucia AM we Wrocławiu. W latach 1998 i 2000 uczestnik programu Socrates (2004)...

WIĘCEJ

dr inż. Katarzyna Kowalcze

dietetyczka dyplomowana

Katarzyna Kowalcze

Praca naukowa, regularny udział w kongresach, sympozjach, konferencjach krajowych i zagranicznych pozwalają jej na bieżąco wdrażać wszystkie nowinki z zakresu żywienia, dietetyki, dietoterapii oraz dietoprofilaktyki do codziennej praktyki zawodowej z korzyścią dla pacjentów...

WIĘCEJ

dr n. hum. Jacek Kozłowski

nauczyciel-terapeuta, psycholog, wykładowca

Jacek Kozłowski

Jacek Kozłowski ukończył studia psychologiczne i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, z którym przez blisko 20 lat był związany zawodowo...

WIĘCEJ

Jolanta i Andrzej  Majewscy

psychomotorycy, wykładowcy

Jolanta i Andrzej Majewscy

mgr Jolanta Majewska –  magister pedagogiki, terapeuta systemowy rodzin, psychomotoryk... 

dr AndrzejMajewski – psychogerontolog, pedagog holistyczny, terapeuta, psychomotoryk, geronto-psychomotoryk, pedagog sportu...

WIĘCEJ

dr Elżbieta Piątek

fizjoterapeuta

Elżbieta Piątek

Stopień doktora uzyskała w 2020 roku na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących stabilności posturalnej pacjentów ze skoliozą...

WIĘCEJ

dr n. med. 
Adriana Pietraszkiewicz

pediatra

Adriana Pietraszkiewicz

Pediatra, dyrektor ds. Medycznych w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca" we Wrocławiu...

WIĘCEJ

dr Katarzyna Salamon-Krakowska

Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu

Katarzyna Salamon-Krakowska

Absolwentka Instytutu Feldenkraisa w Madrycie, w którym ukończyła czteroletnie szkolenie z metody Feldenkraisa. Jest także certyfikowaną nauczycielką metody „Bones for life” (Kości na całe życie) stosowanej w profilaktyce osteoporozy...

WIĘCEJ

dr Agnieszka Stępień

fizjoterapeutka

Agnieszka Stępień

absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Prelegentka w ramach licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą...

WIĘCEJ

dr Ewa Urbanowicz

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

Ewa Urbanowicz

Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, w której zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania...

WIĘCEJ

dr n.kult.f. Dorota Wójtowicz

nauczyciel akademicki, fizjoterapeuta

Dorota Wójtowicz

Adiunkt Zakładu Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest autorką i współautorką 45 publikacji naukowych (polskich i zagranicznych)...

WIĘCEJ

lek. Anna Badowska

lekarz, specjalista reh. med., osteopata.

Anna Badowska

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Katowicach – Wydział Lekarski w Zabrzu (2006) oraz Osteopathie Schule Deutschland (2013). Zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób narządu ruchu zarówno dorosłych jaki i dzieci...

WIĘCEJ

lek. Roger Ehrenreich

lekarz, wykładowca

Roger Ehrenreich

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Ruhr w Bochum i Essen, wykładowca przedmiotów medycznych. Międzynarodowy koordynator i starszy instruktor w Akademii K-Taping...

WIĘCEJ

mgr Marcin Absalon

fizjoterapeuta, terapeuta manualny, terapeuta zajęciowy

Marcin Absalon

W swojej codziennej praktyce w pracy z pacjentem wykorzystuje zarówno swoje wykształcenie jak i najnowszą wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki czy też fizjologii organizmu...

WIĘCEJ

mgr Mateusz Andrzejewski

fizjoterapeuta

Mateusz Andrzejewski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Zajmuje się ortotyką kręgosłupa w Dziale Produkcji i Zaopatrzenia Ortopedycznego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu...

WIĘCEJ

mgr Łukasz Argier

fizjoterapeuta

Łukasz Argier

Specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej, wad postawy i zespołów bólowych w oparciu o terapię metody Vojty. Ma doświadczenie w pracy zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi...

WIĘCEJ

mgr Renata Gołębiowska

pedagog specjalny, neurologopeda

Renata Gołębiowska

Specjalizuje się w diagnozie klinicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi terapię indywidulaną i grupowe treningi umiejętności społecznych...

WIĘCEJ

mgr Magdalena Kotwicka

TRE® Provider Zaawansowany

Magdalena Kotwicka

Od 7 lat pracuje z ciałem nad regulacją systemu nerwowego - metodą TRE®, która bazuje na założeniach teorii poliwagalnej. Jest uczestniczką 4-letniego szkolenia psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena oraz szkolenia psychoterapii w nurcie Life Force Bennetta Shapiro...

WIĘCEJ

mgr Hanna Kowalczyk

ortotyk

Hanna Kowalczyk

Absolwentka Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Działu Ortotyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu...

WIĘCEJ

mgr Wojciech Kozłowski

fizjoterapeuta, terapeuta SI

Wojciech Kozłowski

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapii bazalnej i bilateralnej, terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej Upledgera oraz instruktor sportu. Wykładowca akademicki...

WIĘCEJ

mgr Andrzej M’hango

mgr rehabilitacji ruchowej, D.O.

Andrzej M'hango

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalista fizjoterapii, dyplomowany osteopata, dyplomowany terapeuta manualny (CMKP),dyplomowany terapeuta metody GDS, metody FDM, Kinesiology Taping, międzynarodowy terapeuta metody PNF...

WIĘCEJ

mgr Artur Natyna

logopeda

Artur Natyna

Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale filologicznym, w zakresie filologii angielskiej. Studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w zakresie Logopedii, ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 2016r...

WIĘCEJ

mgr Irena Martynowa

terapeuta biofeedback, tyflopedagog

Irena Martynowa

Prekursorka stosowania metody RSA - HRV Biofeedback w Polsce, a także autorka innowacji pedagogicznej: Lekcja Zdrowia obejmującej zastosowanie metody RSA Biofeedback w oświacie. Jest wyłącznym przedstawicielem metody RSA Biofeedback A.A. Smetankina  w Polsce...

WIĘCEJ

mgr Magdalena Okrzasa

psycholog, terapeuta i nauczyciel SI

Magdalena Okrzasa

Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z autyzmem, z dziećmi w wieku przedszkolnym. Terapeuta integracji sensorycznej od 1997 r. Od 2005 r. prowadzi autorskie szkolenie dla terapeutów SI w pracy z dziećmi autystycznymi. Od 2008 r. prowadzi kursy integracji sensorycznej I i II stopnia...

WIĘCEJ

mgr Violetta 
Podsiadła-Kabacińska

neuro i surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Violetta Podsiadła-Kabacińska

Terapeuta NDT- Bobath, provider Neuroflow, specjalista z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi. Od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych....

WIĘCEJ

mgr Krystyna Pawelec

psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Krystyna Pawelec

Psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w pomocy dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Współtworzyła Ośrodek Terapeutyczny „Harmonia"...WIĘCEJ

mgr Joanna Surowińska

fizjoterapeuta

Joanna Surowińska

Fizjoterapeuta - praktyk, wykładowca. Nauczanie oprócz pracy z pacjentem to jej pasja. Wartości, którymi kieruje się w nauczaniu to przede wszystkim integracja różnych zawodów medycznych, przekazywanie doświadczenia i stawianie na praktyczną pracę z pacjentem...WIĘCEJ

mgr Karolina Zienkiewicz

protetyk słuchu, psycholog społeczny, pedagog, neuroterapeuta

Karolina Zienkiewicz

Absolwentka studiów MBA. Coach.  Specjalistka w zakresie diagnostyki audiologicznej oraz diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. Terapeutka metody EEG Biofeedback I° i II°, metody Warnkego, metody TRT, Neuroflow, terapii pedagogicznej  i treningu słuchowego...

WIĘCEJ

mgr Marta Ziółkowska

psycholog, psychoterapeuta

Marta Ziółkowska

Marta Ziółkowska - mgr psychologii, psychoterapeuta w nurcie systemowym, diagnosta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Promyk Słońca, terapeuta metody EEG biofeedback...

WIĘCEJ

Fundacja "Promyk Słońca "

Fundacja "Promyk Słońca" jest organizatorem tygodnia edukacyjnego EduWeek. Jesteśmy organizacja pożytku publicznego działającą od 1990 roku.
Realizujemy model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi i jego rodziną więcej

Media społecznościowe

Kontakt

email: szkolenia@promykslonca.pl

tel: 71 79 50 950

EduWeek

© Copyright – Fundacja Promyk Słońca

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram