EduWeek

dr inż. Katarzyna Kowalcze

dr inż. Katarzyna Kowalcze

dietetyczka dyplomowana

Biografia

Jej droga zawodowa była skrupulatnie zaplanowana i konsekwentnie realizowana krok po kroku, wierzę, że ta droga ciągle jest
w budowie i nie dobiegła do punktu końcowego.

Pierwszym etapem było już w szkole średniej napisanie pracy dyplomowej pt. „Dietoterapia w celiakii”, za którą otrzymała wyróżnienie.

Drugim – ukończenie z wyróżnieniem Wydziału Dietetyki Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu.

Trzecim – ukończenie studiów inżynierskich, a po nich studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji warszawskiej SGGW.

Kolejnym – w latach 2006-2010 były niestacjonarne studia doktoranckie, także na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Zakres pracy doktorskiej, realizowanej w Katedrze Dietetyki obejmował modyfikację sposobu żywienia otyłych osób z cukrzycą typu 2 i insulinoopornością oraz ocenę wyrównania metabolicznego pod wpływem zastosowanej diety.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy klinicznej oraz konsultacji w Poradni Dietetycznej i Chorób Metabolicznych Szpitala MSW w Warszawie, w których łączny staż to ponad 23 lata pracy zawodowej.

Obecnie zawodowo realizuje się ucząc studentów dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pracując na stanowisku adiunkta w Katedrze Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu UPH, a także studentów dietetyki i kosmetologii Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Posiadając uprawnienia i kwalifikacje pedagogiczne, w trakcie pracy zawodowej miała także przyjemność prowadzić zajęcia praktycznej nauki zawodu w jego klinicznym aspekcie, dla studentów dietetyki warszawskich uczelni.

Dodatkowym zakresem jej aktywności zawodowej jest wieloletnia współpraca z firmami farmaceutycznymi i szkoleniowymi, prowadzenie wykładów, szkoleń oraz warsztatów z zakresu dietetyki i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla personelu medycznego oraz pacjentów.

Jest też edukatorem diabetologicznym, który swoje kwalifikacje i kompetencje zdobywał na szkoleniach organizowanych przez przez Healthy Interactions i International Diabetes Federation.

We współpracy z Prywatną Polikliniką Kaar-Med zajmuje się także edukacją młodszych pokoleń, realizując w ramach cyklicznych wykładów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych projekt Miasta Stołecznego Warszawy „Zdrowy Uczeń”.

Także w ramach projektu Miasta Stołecznego prowadzi wykłady w szkole rodzenia, dbając o prawidłowy stan odżywienia ciężarnych kobiet. Uczy jak zdrowo skomponować dietę po porodzie.

Doświadczenie zawodowe oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji, czynny udział  licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, pozwala jej prowadzić indywidualną dietoterapię pacjentów w bardzo szerokim zakresie i na najwyższym poziomie.

Z myślą o swoich pacjentach, przygotowała i wydała kilka broszur edukacyjnych, które w bardzo praktyczny sposób ułatwiają poruszanie się w danym temacie, m.in.:

  • „Alergie pokarmowe i krzyżowe”,
  • „Tabela Wymienników Węglowodanowych”,
  • „Dzienniczek samokontroli dla pacjentów z cukrzycą”,
  • „Dieta w cukrzycy”.

Praca naukowa, regularny udział w kongresach, sympozjach, konferencjach krajowych i zagranicznych pozwalają jej na bieżąco wdrażać wszystkie nowinki z zakresu żywienia, dietetyki, dietoterapii oraz dietoprofilaktyki do codziennej praktyki zawodowej z korzyścią dla moich pacjentów.

Jest członkiem towarzystw naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Dietetyki,
  • Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii,
  • Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,

Profil

Fundacja "Promyk Słońca "

Fundacja "Promyk Słońca" jest organizatorem tygodnia edukacyjnego EduWeek. Jesteśmy organizacja pożytku publicznego działającą od 1990 roku.
Realizujemy model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi i jego rodziną więcej

Media społecznościowe

Kontakt

email: szkolenia@promykslonca.pl

tel: 71 79 50 950

EduWeek

© Copyright – Fundacja Promyk Słońca

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram