EduWeek

dr n. med Ewa Kalecińska

dr n. med Ewa Kalecińska

lekarz stomatolog, specjalista protetyk, coach, osteopata

Biografia

W latach 1997- 2008 asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i w Zakładzie Zaburzeń Czynności Narządu Żucia AM we Wrocławiu. W latach 1998 i 2000 uczestnik programu Socrates (2004) oraz podyplomowego szkolenia z zakresu okluzodoncji na Uniwersytecie w Lille – Francja u prof. P-H. Dupas, w ramach stypendium Rządu Francuskiego. Stypendystka Fundacji Edmunda Niedźwirskiego. Główne tematy prowadzonych badań to:

  • wykorzystanie axiografi elektronicznej (ArcusDigma) i mechanicznej (Quick- Axis) w codziennej praktyce stomatologicznej do oceny pracy stawu skroniowo żuchowego w tym współopracowanie programu komputerowego do analizy wyników uzyskiwanych w badaniu axiografem mechanicznym ( 2005);
  • postępowanie stomatologiczne u pacjentów chrapiących i z bezdechem sródsennym ( publikacje w latach 2002-2007)
  • związki pomiędzy postawą a narządem żucia u pacjentów stomatologicznych, zakończona w 2008 r. obroną pracy doktorskiej pt.: ,,Zmienność parametrów charakteryzujących postawę ciała w zależności od warunków zwarciowych”. Powyższe prace uzyskały wyróżnienia i nagrody na międzynarodowych konferencjach GIRSO w latach 1998-2002.
    Jest autorką i współautorką publikacji polskich i zagranicznych, a także doniesień zjazdowych w Polsce i za granicą o tematyce związanej głównie z kierunkami badań.

W 2008 ukończyła szkołę Ustawień Systemowych pod kierunkiem Gerharda Walpera , w 2009 r. szkolenie z zakresu Coachingu skierowanego na rozwiązania – Erickson College International of Vacouver / VI Edycja prowadzona przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2013 r. 5 letnie podyplomowe studia z zakresu Medycyny Osteopatycznej – Akademia Osteopatii/Osteopathie Schule Deutschland w Hamburgu.
Zdobywana wiedza, praktyka i obserwacje, także podczas współpracy z innymi specjalistami oraz wieloletnie zainteresowanie rolą odżywiania i metabolizmu w procesie rehabilitacji i utrzymania zdrowia, spowodowało, że obecnie prowadzona praktyka stomatologiczno-osteopatyczna jest efektem wypracowanego przez wiele lat własnej pracy innowacyjnego podejścia, łączącego wiele dziedzin i uwzględnia wielowymiarowe spojrzenie na pacjenta.

Profil

Fundacja "Promyk Słońca "

Fundacja "Promyk Słońca" jest organizatorem tygodnia edukacyjnego EduWeek. Jesteśmy organizacja pożytku publicznego działającą od 1990 roku.
Realizujemy model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi i jego rodziną więcej

Media społecznościowe

Kontakt

email: szkolenia@promykslonca.pl

tel: 71 79 50 950

EduWeek

© Copyright – Fundacja Promyk Słońca

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram