EduWeek

dr n. med. Grażyna Banaszek

dr n. med. Grażyna Banaszek

dr n. med., neurolog dziecięcy

Biografia

Jest lekarzem od 1972 roku, neurologiem dziecięcym od roku 1984. W Centrum Zdrowia Dziecka szkoliła się w Klinice Neurologii oraz w Klinice Rehabilitacji Neurologicznej. W latach 1985-87 pracowała w Berlinie  w Klinice Neurologii Dziecięcej. Stąd jej dobra znajomość języka niemieckiego, która przydała się w procesie tłumaczenia książek medycznych z języka niemieckiego na język polski. W 1989 roku  na zaproszenie profesora Theodora Hellbrügge, dyrektora Centrum Dziecka w Monachium, szkoliła się kilka miesięcy u profesora Vaclava Vojty, pochodzącego z Czech neurologa dziecięcego. Poznała opracowaną przez profesora Vojtę metodę wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwoju niemowląt oraz opartą na wyzwalaniu u pacjenta odruchowej lokomocji terapię metodą Vojty stosowaną w wielu krajach Europy u dzieci i u pacjentów dorosłych. Od 1990 roku posiada certyfikat terapeuty metody i od tego czasu stosuje diagnostykę i terapię Vojty swojej pracy. Jest także certyfikowanym nauczycielem diagnostyki zaburzeń rozwoju u niemowląt wg  koncepcji Vojty i od 1993 roku szkoli lekarzy w tym zakresie.

Efektem zebranych przez lata doświadczeń jej pracy z niemowlętami przy użyciu diagnozy i terapii metodą Vojty jest książka pod tytułem „Rozwój niemowląt, jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty” wydana w 2002 roku i od tego czasu wielokrotnie wznawiana. W jednym z rozdziałów zawarte są wyniki pracy doktorskiej pt. „Ocena skuteczności zastosowania neurorozwojowej diagnostyki i terapii metodą Vojty u niemowląt z zaburzeniami motoryki spontanicznej”.

Jest jednym z założycieli Fundacji „Promyk Słońca”, która powstała w Polsce w 1990 roku. Wzorcem dla działań polskiej Fundacji jest założona przez profesora Theodora Hellbrügge w Monachium Aktion Sonnenschein. 

W latach 2004-2006 została członkiem zespołu przygotowującego program rządowy wczesnej interwencji dedykowany niemowlętom i dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością oraz członkiem zespołu, który potem monitorował placówki wdrażające pilotaż tego programu, zanim został on upowszechniony w placówkach psychologiczno-pedagogicznych i leczniczych.

Nadal udziela porad jako neurolog dziecięcy. Współpracuje jako tłumacz z terapeutami
i lekarzami z Niemiec, którzy od 1999 roku szkolą w Polsce terapeutów metody Vojty.

Profil

Fundacja "Promyk Słońca "

Fundacja "Promyk Słońca" jest organizatorem tygodnia edukacyjnego EduWeek. Jesteśmy organizacja pożytku publicznego działającą od 1990 roku.
Realizujemy model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi i jego rodziną więcej

Media społecznościowe

Kontakt

email: szkolenia@promykslonca.pl

tel: 71 79 50 950

EduWeek

© Copyright – Fundacja Promyk Słońca

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram