EduWeek

dr n. hum. Jacek Kozłowski

dr n. hum. Jacek Kozłowski

dr nauk, nauczyciel-terapeuta, psycholog, wykładowca

Biografia

Jacek Kozłowski ukończył studia psychologiczne i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, z którym przez blisko 20 lat był związany zawodowo. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku nauczyciela-terapeuty, a następnie superwizora w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Zorganizował i nadzorował Projekt Wczesnej Interwencji przy Instytucie Psychologii UG, uczestniczył w licznych stażach zagranicznych, był także stypendystą The Research Council of Norway w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Oslo. W 2000 roku dr Kozłowski założył, a następnie przez dwie kadencje przewodniczył Polskiemu Towarzystwu Analizy Behawioralnej (obecnie Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej). Był także organizatorem, a w latach 2006-2008 kierownikiem studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie dr Kozłowski współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, prowadząc zajęcia w ramach ścieżki specjalizacyjnej „Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania”.
Od blisko 10 lat zainteresowania zawodowe Jacka Kozłowskiego skupiają się wokół wspierania rozwoju kompetencji przywódczych w organizacjach. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe „Coaching profesjonalny – metody i praktyka” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a w 2011 studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Jacek Kozłowski jest certyfikowanym facylitatorem i master trenerem Development Dimensions International (DDI) oraz certyfikowanym mediatorem Polskiego Centrum Mediacji.
Od 2011 roku pełni funkcję partnera zarządzającego w firmie Nobus Solutions (www.nobus.solutions), a od 2014 konsultanta w firmie Development Dimensions International (DDI) (www.ddiworld.com), wspierając organizacje w tworzeniu i wdrażaniu programów poświęconych rozwijaniu kompetencji przywódczych i zarządzaniu talentami. W kadencji 2014/15 był Prezesem Zarządu polskiego oddziału International Coaching Federation (ICF).

Profil

Fundacja "Promyk Słońca "

Fundacja "Promyk Słońca" jest organizatorem tygodnia edukacyjnego EduWeek. Jesteśmy organizacja pożytku publicznego działającą od 1990 roku.
Realizujemy model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi i jego rodziną więcej

Media społecznościowe

Kontakt

email: szkolenia@promykslonca.pl

tel: 71 79 50 950

EduWeek

© Copyright – Fundacja Promyk Słońca

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram