EduWeek

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

psycholog kliniczny dziecięcy

Biografia

Psycholog kliniczny dziecięcy, upowszechniła  wiedzę o dysleksji w Polsce . W 1990 roku założyła Polskie Towarzystwo Dysleksji, zrzeszone w  European Dyslexia Association gdzie przez wiele lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej EDA. Wieloletnia dyrektorka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Wypromowała 25 doktorów, jest autorką ponad 400 publikacji naukowych i popularnonaukowych, kilkunastu testów do diagnozowana dysleksji i jej ryzyka oraz Metody Dobrego Startu, a także wielu filmów dydaktycznych. Jest pionierem pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Polsce, należy do niewielkiej liczby międzynarodowych trenerów w tej dziedzinie.

Wyróżnienia jakie jej przyznano to Złoty Krzyż Zasługi, nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polskie Towarzystwo Psychologiczne uhonorowało jej prace Nagrodami im Błachowskiego i  prof. Bohdana Zawadzkiego, honorowym członkostwem oraz Medalem Zasłużonej dla Polskiej Psychologii. Otrzymała Odznakę Honorową Rzecznika Praw Dziecka.  Honorowe członkostwo Międzynarodowego Świeckiego Zakonu Rycerskiego Św. Jerzego oraz Order Uśmiechu przyznany przez międzynarodową kapitułę. Ostatnio za wkład w rozwój Uczelni odebrała Medal 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

Marta Bogdanowicz łączy pracę naukową z pasją pomagania dzieciom ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Profil

Fundacja "Promyk Słońca "

Fundacja "Promyk Słońca" jest organizatorem tygodnia edukacyjnego EduWeek. Jesteśmy organizacja pożytku publicznego działającą od 1990 roku.
Realizujemy model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi i jego rodziną więcej

Media społecznościowe

Kontakt

email: szkolenia@promykslonca.pl

tel: 71 79 50 950

EduWeek

© Copyright – Fundacja Promyk Słońca

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram