EduWeek

mgr Karolina Zienkiewicz

mgr Karolina Zienkiewicz

protetyk słuchu, psycholog społeczny, pedagog, neuroterapeuta

Biografia

Absolwentka studiów MBA. Coach.  Specjalistka w zakresie diagnostyki audiologicznej oraz diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. Terapeutka metody EEG Biofeedback I° i II°, metody Warnkego, metody TRT, Neuroflow, terapii pedagogicznej  i treningu słuchowego. Posiada dyplom ukończenia kursu somatopsychologii BODYNAMIC Foundation Training. Szkoleniowiec i praktyk Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PPTZ-D (profesora Edwarda Ozimka). Od 2019 roku przynależy do prestiżowej międzynarodowej grupy specjalistów zajmujących się zaburzeniami przetwarzania słuchowego IGAPS (International Guild of Auditory Processing Specialists). Provider SSP ( Safe & Sound Protocol).

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej dzieci z dysleksją i zaburzoną percepcją słuchową.  Zawodowo zaangażowana  w potrzeby diagnostyczne i  terapeutyczne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Prowadzi aktywną współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym. Współpracuje w organizacjami pozarządowymi. W prowadzone działania angażuje się całym sercem. Wizjonerka o jasno określonych celach.

Z zainteresowaniem bada wpływ traumy rozwojowej na rozwój funkcji słuchowych  i poznawczych - w tym dynamiki słyszenia. Obecnie w trakcie szkolenia z metody NARM (NeuroAffective Relational Model™), Somatic Experiencing oraz studiów podyplomowych z Psychotraumatologii.

Od 2012 roku prezes Fundacji BONUM COMMUNE  (rok. zał. 2002). Realizatorka ogólnopolskiego „Projektu badań pilotażowych dzieci od 6 do 16 roku życia z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D prof. Edwarda Ozimka” w latach 2014  - 2017.

Przewodnicząca Zespołu Ekspertów ds. ujednolicenia zasad diagnostyki i terapii w zaburzeniach przetwarzania słuchowego powołanego przy Fundacji BONUM COMMUNE. 

Profil

Fundacja "Promyk Słońca "

Fundacja "Promyk Słońca" jest organizatorem tygodnia edukacyjnego EduWeek. Jesteśmy organizacja pożytku publicznego działającą od 1990 roku.
Realizujemy model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi i jego rodziną więcej

Media społecznościowe

Kontakt

email: szkolenia@promykslonca.pl

tel: 71 79 50 950

EduWeek

© Copyright – Fundacja Promyk Słońca

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram